Saab reparasjon av display SID/Acc

ACC Feilsøking

Gjelder følgende modeller:

9-5 -1998 -2005

9-3 -1998 -2003

900 -1994 -1998

Kalibrering

Etter at ACC-enheten har vært strømløs kjører den automatisk en kalibrering når bilen startes. Dersom ACC-enheten ikke kjører kalibrering automatisk etter at batteriet har vært utladet eller frakoblet må dette gjøres manuelt. Ved mistanke om feil på AC-anlegget vil en kalibrering oftest indikere hva som er galt ved hjelp av feilkoder i displayet.

Kalibrering igangsettes ved å trykke [AUTO] og [OFF] samtidig. Motoren skal være i gang.

Kalibreringsprosedyren tar ca 30 sekunder.

9-5

Etter kalibrering vises antall feilkoder til venstre i displayet og feilkoden(e) til høyre i displayet. Hver feilkode vises i ca 3 sekunder.

9-3 / 900

Etter kalibrering vises antall feilkoder vha. antall stolper i vifteseksjon på displayet og feilkoden(e) i temperaturseksjonen i displayet. Hver feilkode vises i ca 3 sekunder.

Feilkoder

Fault Code

Defective function/ component

Malfunction

9-3 900

9-5

Tech2 Code

1

Control module

Internal control module malfunction

x

x

B1605

2

Cabin temperature sensor

Open circuit or short to B+ or
short-circuit to ground

x

x

B1350

3

Solar sensor

Open circuit or communication error

x

x

B1340

4

Mixed-air temperature sensor, LH

Open circuit or short to B+ or
short-circuit to ground

x

x

B1345
B1347

5

Mixed-air temperature sensor, RH

Open circuit or short to B+ or
short-circuit to ground

 

x

B2345

6

Stepping motor, air-mixing flap, LH

Open circuit or short to B+ or
short to ground

 

x

x

B2490 B2492

7

Stepping motor, air-mixing flap, LH

Jammed flap

x

x

B2496

8

Stepping motor, air-mixing flap, RH *1)

Loose flap *1) *2)

 

*1)

B2295

Stepping motor, air-mixing flap, LH

Loose flap

x

 

B2495

9

Stepping motor, air-mixing flap, RH

Open circuit or short-circuit to ground

 

x

B2290

10

Stepping motor, air-mixing flap, RH

Jammed flap

 

x

B2296

11

Stepping motor, air-mixing flap, RH

Loose flap *2)

 

x

B2295

12

Stepping motor, air distribution flap

Open circuit or
short-circuit to ground

x

x

B2400

13

Stepping motor, air distribution flap

Jammed flap

x

x

B2406

14

Stepping motor, air distribution flap

Loose flap

x

x

B2405

18

Heat exchanger solenoid

Open circuit, short-circuit to ground or short-circuit to B+

 

x

B2375

19

Circulation pump

Open circuit, short-circuit to ground or short-circuit to B+

 

x

B2380

20

Control voltage, fan

short-circuit to ground

x

x

B2425

21

Direct current motor, air recirculation flap

B+ open circuit or
shorted to ground

x

x

B2410

22

This fault code means the ACC software is corrupt, this will require reflashing by a dealer using tech2. Most ACC systems will work normally with this code.

Reflash per SB 271-2206

 

 

 

 

23

Sensor ground

Ground to sensors shorting to B+

x

x

B2945

-

Engine coolant heater regulator valve

Open circuit, short-circuit to ground or short-circuit to B+

 

 

B2375

-

Engine coolant blower motor relay 1

Short to earth or open circuit

 

 

B1100

-

Heated rear window relay

Short to earth or open circuit

 

 

B1125

-

Engine coolant blower motor relay 2

Short to positive, short to earth or open circuit

 

 

B2190

-

AC evaporator temperature sensor

Range, short to positive, short to earth or open circuit

 

 

B2355

-

AC refrigerant pressure sensor

Short to positive, short to earth or open circuit

 

 

B2360

*1) Se feilkode 11. I original dokumentasjon er det oppgitt at brudd i aksel eller løst spjell på høyre side også gir feilkode 8 som for venstre side. Det er observert at feilen gir feilkode 8 for venstre side og feilkode 11 for høyre side. Uklart om dette skyldes oppdatert programvare eller feil i dokumentasjon.

*2) Kan skyldes at spjeldet er ute av posisjon uten at noe er brukket/skadet.

Programmering

Se Owners Manual

Tillegg:

Programmere slik at ACC er avslått nå bilen startes (ikke beskrevet i Owners Manual):

Funksjon

Programmering

Av når bilen startes

First, I set up the ACC's memory:
-start car
-press and release AUTO
-press and release OFF
-press OFF and REAR DEF (the one with the rectangle) simultaneously to save; the display will blink to confirm.
-turn off the car

Now the AC should be in the OFF postion when you start the car.

 

Additional information