SAAB 9-3 SID Demontering og Montering

Følg denne linken for 9-5: SAAB 9-5 SID1/SID2-enhet

SAAB ACC-enhet

ACC-enheten i 900, 9-3 og 9-5 tas ut i prinsippet på samme måte som SID-enheten. Kontakten på Acc-panelene er maken til kontakten på 9-5 SID. Følg linken over for 9-5.

SAAB 9-3 SID1 og SID2-enhet

Demontering

1. Bruk en "halvmyk" flat gjenstand, for eksempel en tynn plast stekespade. Rimi har en billig-type som egner seg veldig bra. Stikk denne inn noen millimeter mellom dashbordet og kanten på SID, og vipp SID ut av dashbordet 0,5-1 cm slik at du får tak med fingrene.

Alternativt kan du bruke en skrutrekker slik det er vist på bildet under. Bruk gjerne en "halvmyk" flat gjenstand, for eksempel en plast slikkepott, og stikk denne inn mellom dashbordet og kanten på SID. Denne beskytter dashbordet mot merker. Skrutrekkeren bør også dekkes med maskeringstape for å unngå at den setter merker. Stikk så den flate skrutrekkeren inn mellom slikkepotten og kanten på SID. Tipp SID ut av dashbordet med skrutrekkeren.

Det skal ikke være nødvendig å bruke særlig kraft. Om SID sitter fast forsøk det samme på venstre side. På nyere 9-5 sitter SID ofte veldig godt.

Pass uansett på at dashbordet er tilstrekkelig beskyttet så det ikke blir noen merker på det.

2. Hold igjen SID med en finger i åpningen som du nettopp fikk mellom SID og dashbord. Dersom det sitter en kopp-holder under SID kan det være en fordel å svinge denne ut for å komme bedre til, men pass på så du ikke knekker koppholderen!

Gjør samme manøveren som i punkt 1 på venstre side.

3. Nå skal SID ha sluppet taket i dashbordet. Trekk SID ut.

Kontakten holdes på plass av en låseklaff på SID. Låseklaffen klemmes forsiktig ca 3 mm FRA pluggen, og pluggen kan trekkes rett ut. Det kan være en fordel å holde igjen bak låseklaffen (tommel) mens du klemmer låseklaffen (pekefinger) i retning fra pluggen. Trekk så pluggen rett ut.

Noen modeller har en plugg som er lengre en den som er avbildet. Dersom denne kontakten har en lås på høyre side trykkes låsen inn og kontakten svinges bakover. Sving kontakten videre inntil det er mulig å løfte den ut på venstre side av SID.

På noen modeller med lang plugg har kontakten lås på begge sider. Da må begge låsene klemmes inn samtidig og kontakten trekkes rett bakover.

4. Pakk den inn, polstre godt og send den til oss. Kontaktinfo


Montering

1. Kontakten passer bare en vei. Trykk kontakten forsiktig helt inn inntil den går i lås.

2. Skyv SID på plass.
Der er lurt å sjekke at SID er i orden og at alle lysene i SID er i orden før den skyves på plass den siste centimeteren som låser den i dashbordet.

Alle enhetene blir testet etter reparasjon, og defekte pærer blir skiftet ut, men det er alltid lurt å kontrollere.

 

Additional information